Wrzesień 25th, 2010

Należaloby także wspomnieć jakie obowiązki musi spełniać każdy beneficjent, który realizuje projekty przy udziale inicjatyw tj. Dotacje Europejskie. Pierwszym i zarazem najważniejszym obowiązkiem jest ciągłe informowanie o realizacji projektu.

Polega to na tym, że beneficjent musi okazywać faktury zakupu przedmiotów potrzebnych w przedsiębiorstwie lub informować elektronicznie o poczynaniach finansowych, których dokonuje przy realizacji projektu realizowanego wspólnie z funduszami unijnymi różnego rodzaju.

Forma informowania opinii publicznej odnośnie efektów swojej pracy jest różna w zależności od rodzaju działnia przędsiębiorstwa założonego przy wsparciu Unii Europejskiej. Jeżeli Dotacje Europejskie przekroczą kwotę w wysokości 0,5 mln euro beneficjent jest zmuszony od samego początku realizacji projektu do ustawienia tablicy informacyjnej, a po ukończeniu całego przedsięwzięcia UE wymaga postawienia tablicy pamiątkowej, która ma uwiecznić zakończenie projektu tworzonego przy udziale akcji tj. Dotacje Europejskie.

Wyżej opisana tablica według pzepisów musi zawierać informacje tj. nazwę beneficjenta i tytuł projektu, wartość całego przesięwzięcia, logo oraz hasło promocyjne całego unijnego programu, który został wykorzystany przy realizacji wyżej opisanych działań, a przede wszystkim flagę Unii Europejskiej.

 Jeżei natomiast wartość projektu jest niższa niż 0,5 mln euro lub jest częścią Europejskiego Funduszu Społecznego nasz beneficjent nie jest zoobowiązany do umieszczania jakichkolwiek tablic informujących o projekcie, który został wykonany. Tablice są po to aby uświadamiać obywateli krajów członkowskich o pożytecznych sprawach związanych z Unią Europejską.

Comments are closed.